VI TAR HAND OM ERA SERVICETJÄNSTER!

FM TJÄNSTER

Vi samordnar servicetjänster för företag och organisationer inom flera olika områden med kompetens inom miljövänliga verksamheter.

VARFÖR SAMARBETA MED LORENZ FM?

- VILKA ÄR VÅRA KONKURRENSFÖRDELAR?

Erfarenhet och nyfikenhet öppnar nya perspektiv.
Vi är anpassningsbara och stadiga.
Vi brinner för Facility Management så vårt engagemang är genuint.
God kommunikation skapar trygghet.
Vi garanterar er konkurrenskraftiga priser.

Office Service

Reception, Vaktmästeri, Konferens & händiga hjälpare

Förbrukningsmaterial & Kontorsmaterial - skåpservice

Post & bud

Lokalvård & Fastighetsteknik

Returmaterial - recycling, möbler, växtinredning & entrémattor

Vending

Catering, Kaffe, Frukt, Vatten

Bevakning och SAFE SECURITY STAFF

Bemanningslösningar för säkerhetsbranschen

Fysiskt skydd och säkerhetsteknik

Lås, galler, larm, passage-kameraövervakning

Allt och mer som behövs för att arbetsplatsen ska fungera bra!

SSS

REKRYTERINGSTJÄNST FÖR BEVAKNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG

SAFE SECURITY STAFF är ett varumärke tillhörande Lorenz FM. Väktarbemanning kompletterar bevakningsföretagens egen rekrytering vid säsongstoppar och annan hög arbetsbelastning över året. Vi stödjer och utvecklar rekryteringen!

OM OSS - VÅR HISTORIA & KONTAKTYTA

ERFARENHET & KUNNANDE

Företagsledningen har lång och bred erfarenhet av facility management och säkerhetstjänster sedan 1985. Micael Lorenz farfar Sigurd Lorenz drev bevakningsföretaget Linköpings Nattbevakning i Östergötland under 1940- och 1950-talet.   Sammanslagning skedde med nuvarande Securitas.Familjen kom att bli starkt engagerad i bevakning och säkerhet. Under 1980-talet startade och drev Göran och Björn Lorenz med familjer Svensk Säkerhets Service SSS -gruppen.Under 1990-talet fram till 2006 drev Micael Lorenz som huvudägare Duty-gruppen med bemannings- och bevakning/ säkerhetstjänster.LORENZ FM Service AB är helägt av Micael Lorenz.
Bevakningshistoria
Björn, Sigurd och Göran Lorenz år 1953.