Låt oss ta hand om era servicetjänster!

VARFÖR
LORENZ FM?

Strax nya tjänster inom FM! Följ oss på den nya webbsidan under september 2016.

Företaget är sedan juni 2016 certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001

√  Vi ansvarar för helheten
√  Vår personal trivs och skapar trivsel
√  Vi utför tjänsterna flexibelt och kostnadseffektivt

Vi vill komma nära servicefunktionerna hos våra kunder så att vi tillsammans kan skapa större nytta. Vi arbetar med servicetjänster inom Facility Management som kan verka enkla att utföra men är avgörande om de inte fungerar.

 

 

 

 

 

 

 

Läs här nedan om hur vi jobbar

Så här går
det till

one

Ny kund

A)   Vi kommer till kunden och diskuterar behov och möjligheter. Vi börjar med en workshop där vi får tillfälle att ställa frågor, diskutera och gemensamt besluta om syfte och mål för vårt uppdrag. En tidplan med innehåll för fortsatt arbete tas fram.

B)   Vi svarar på anbudsförfrågan där kunden ställt upp kriterierna för vad som ska levereras.
Internt gör vi samma sak i workshop och tidplaner. Vi tar fram underlag och säkerställer att vi har möjlighet att leverera det som krävs.

two

Vi skriver avtal

Rutiner och instruktioner tar form och skickas till kunden för godkännande. Rekrytering av nya medarbetare påbörjas. Våra interna rutiner för att hålla reda på att vi levererar rätt kompetens skapas.

three

Personalen är rekryterad och materiel är inköpt

Ordinarie- och reservpersonal är utbildad. Vårt system för intern kompetensutveckling är startat.  Hos oss får all personal ta del av ett individuellt system vi kallar Kompetens- och Hälsospoäng. Vi är klara för att starta.

four

Start och genomförande av uppdrag

Vi håller kontraktsgenomgång med kunden och säkerställer att alla medarbetare har rätt kompetens (vilja, kunnande och förutsättningar). Inom kort håller vi gemensamt vårt första återkopplingsmöte. Vi är igång.