OM OSS - VÅR HISTORIA & KONTAKTYTA
ERFARENHET & KUNNANDE
Företagsledningen har lång och bred erfarenhet av facility management och säkerhetstjänster sedan 1985. Micael Lorenz farfar Sigurd Lorenz drev bevakningsföretaget Linköpings Nattbevakning i Östergötland under 1940- och 1950-talet. Sammanslagning skedde med nuvarande Securitas. Familjen kom att bli starkt engagerad i bevakning och säkerhet. Under 1980-talet startade och drev Göran och Björn Lorenz med familjer Svensk Säkerhets Service SSS -gruppen. Under 1990-talet fram till 2006 drev Micael Lorenz som huvudägare Duty- gruppen med bemannings- och bevakning/ säkerhetstjänster. LORENZ FM Service AB är helägt av Micael Lorenz.
Bj�rn, Sigurd, G�ran Lorenz 1953
TJÄNSTER
Bevakning och SAFE SECURITY STAFF
Bemanningslösningar för säkerhetsbranschen
Office Service
Reception, Vaktmästeri, Konferens
Vending
Catering, Kaffe, Frukt, Vatten
Förbrukningsmaterial  & Kontorsmaterial - skåpservice
Post & bud
Lokalvård & Fastighetsteknik
Returmaterial - recycling, möbler, växtinredning & entrémattor
Allt och mer som behövs för att arbetsplatsen ska fungera bra!
Fysiskt skydd och säkerhetsteknik
Lås, galler, larm, passage-kameraövervakning
VARFÖR SAMARBETA MED LORENZ FM? - VILKA ÄR VÅRA KONKURRENSFÖRDELAR?
PRIS FLEXIBILITET KREATIVITET ENGAGEMANG �PPENHET
Företagets miljö och kvalitetsledningssystem är certifierade enligt ISO 14001 och 9001.
Vi samordnar servicetjänster för företag och organisationer inom flera olika områden med kompetens inom miljövänliga verksamheter.
FM TJÄNSTER
Rekryteringstjänst för bevaknings- och säkerhetsföretag
SAFE SECURITY STAFF är ett varumärke tillhörande Lorenz FM. Väktarbemanning kompletterar bevakningsföretagens egen rekrytering vid säsongstoppar och annan hög arbetsbelastning över året. Vi stödjer och utvecklar rekryteringen!
SAFE SECURITY  STAFF
VI TAR HAND OM ERA SERVICETJÄNSTER!
L�s mer L�s mer
Namn *
E-post *
Telefon
Kommentar
KONTAKTA OSS
FM TJ�NSTER FM TJ�NSTER OM OSS OM OSS SAFE SECURITY STAFF SAFE SECURITY STAFF
GÖTGATAN 22A
118 46 STOCKHOLM
TEL:
E-POST:
(08) 720 04 50
LORENZ FM SERVICE AB
WEBB:
www.lorenzfm.se
ARBETSLEDNING / ARBETSPLATSSERVICE
TEL:
(070) 675 98 51